Jakość podróży mierzy się w liczbie poznanych przyjaciół,

a nie przejechanych kilometrach