top of page

Jakość podróży mierzy się w liczbie poznanych przyjaciół,

a nie przejechanych kilometrach

bottom of page